با سلام .چرا وقتی رو مخاطبینم عکس میگذارم . عکس ذخیره نمیشه .
ینی وقتی طرف ب من زنگ میزنه یا پیام میده .عکسش نمیاد
ولی وقتی داخل مخاطبین میشم .عکسش هست