مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید

عضویت

The combination of a life threatening diagnosis, the side effects of treatment, and the changes to body image that go with treatment all set the stage for a significant emotional impact