مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید

عضویت

Several examples of drugs will be discussed clopidogrel, losartan, tamoxifen and codeine to illustrate differences in the potential impact on drug treatment in clinical practice