مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید

عضویت

Thus the reported low incidence may be related to the clinical and laboratory methods used for diagnosis, suggesting an underestimation of the disease prevalence.