به نام حق


در این تاپیک به بحث و تبادل نظر در مورد Google Nexus 6P خواهیم پرداخت


قوانین تاپیک>>>


1- در اینجا سوالات خود را بعد از خرید گوشی نپرسید

2- موراد مورد بحث در تاپیک:

** بحث و مورد نظر در مورد قیمت و حواشی

3- احترام یکدیگر را نگه دارید و قوانین کلی انجمن را پیروی کنید

در صورت پست های مغایر قوانین برخورد خواهد شد