مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت
پست خلافی را گزارش داده است .

دلیل گزارش:
لینک دانلود مشکل دارد
پست:
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت

انجمن: ارتقاء دهنده ونرم افزار ( LG G3 )
مدیران مخصوص: اطلاعاتی وارد نشده

ارسال شده توسط:
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت

محتوای اصلی:
:::::لیست نرم افزار ها :::::- LGEIME
- LGEIME_DICT_XT9_bin
- LGEIME_THEME_BLACK3
- LGMusicShare
- LGAlarmClock - V1.1 usuniety (FC)
- LGBackup
- LGCalendar
- LGCameraApp (Aparat)
- LGEmail
- LGContacts
- LGExchange
- LGFileManager
- LGGallery (Galeria)
- LGHome (Launcher)
- LGMusic
- LGMusicWidget
- LGVidClip
- LGVideo
- LGVoiceRecorder:::::دانلود :::::

(با هوبج خرد کن دانلود کنید )

کد:
https://www.androidfilehost.com/?fid=23991606952600954
نصب از ریکاوری !:::::منبع ::::::


کد:
http://forum.androidnow.pl/threads/11347-Port-aplikacji-z-G4-dla-G3-V1-1-testowanie-na-v20i