«
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت
» مجموعه
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت
و شعرهای نیمایی بهروز اقبالی درخشان برای نوجوانان توسط
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت
منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سوره مهر، اقبالی درخشان درباره سرودهای کتاب گفت: پیوند طبیعت و زندگی نوجوان مضمون اصلی شعرهایم در این اثر را تشکیل داده است .

وی ادامه داد: نمی*توان برای تولید یک اثر دل همه را بدست آورد اما تلاش کردم به روزمرگی*های و دغدغه*های نوجوان امروزی نزدیک شوم که البته برای خلق یک اثر ادبی برای یک گروه خاص، باید دانش تخصصی نیز داشت که در این زمینه مطالعات روانشناختی نیز داشته*ام.

این شاعر حوزه بزرگسال و کودک همچنین افزود: قبل از چاپ کتاب شعرهایم را با اساتید حوزه کودک و نوجون مطرح و نظر آنها را برای چاپ کتاب جویا شده*ام.

در یکی از شعرهای کتاب با عنوان «جوانه» آمده است:

عطسه می*کند

اول بهار

باغ

گرده*ها

در دل شکوفه*ها

میوه می*دهند

من جوانه می زنم.