سلام ضمن تشکر اینجانب باتوجه به اطلاعات اندکم درخصوص گوشیها خواهشمنداست سوالات وجوابهارا به زبان ساده تری انتشار فرمایند .ازمساعدت شماسپاسگزارم .من ال جیk10 دارم . پس ازتعویض باطری پیام "باطری نامعتبر" نمایش وگوشی خاموش شد. خواهشمنداست راهنمایی فرمایند.