سلام من هر کاری می کنم این گوشی به کامپیوتر متصل نمی شود قسمت س.کت شارز زا هم تعویض کردم ولی مشکل حل نشد البته از در چند کامپیوتر و چند کابل تست کرم آیا مشکل نرم افزاری دارد
لطفا راهنمای فرماید