سلام من g3 دو سیم دارم عکسها و فیلمهام رو اشتباه *پاک کردم راهی هست برای باز گرداندن انها گوشیم روت نیست با تشکر