در ابتدا کد مقال را وارد کنید :
277634#*#

بعد
LTE only را انتخاب و بعد Modem settings را انتخاب نمایید

و از قسمت
Rat Section گزینه LTE را انتخاب نمایید