تعمیر بوت گوشی LG G4 VS986 بدون باکس

LG VS986 Recovery IMG
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت


QFIL
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت


Qualcomm Driver
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت


Firmware VS98624C
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت


Firmware Downloader
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت


پسورد فایل :
کد:
Recovery IMG Key  - !S0tH7CaQEQIJq0P35ZuVGuV-DXPqCP03ulthiyWrsfE


QFIL Key - !piMzV4qqTPiIVB90Fzg8UpyLPbjUaodZ_bKwAEof0LY


Qualcomm Drivers Key - !JWW9bG2078OzPFWBqCVC0iIs-gdgHux7wa75PNGHuvk


Downloader Key - !hq-HD-rhP7v4jjzKuGwGS-E7TiSJFs5hMgx9iERk29s