آموزش فعال سازی 4G در LG G Flex
با استفاده از کد زیر :
277634#*#

برو به بخش LTE Only