مجموعه فایل های QCN گوشی LG
لینک دانلود :
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت
لیست مدل ها :
LG-D285
LG-D315
LG-D325
LG-D380
LG-D505
LG-D725
LG-D800
LG-D801
LG-D802
LG-D820
LG-D851
LG-D855
LG-D855p
LG-D959
LG-E980
LG-E988
LG-F160L
LG-F180k
LG-F220k
LG-F240L
LG-F430L
LG-LS980
LG-LS990
LG-LS995