به طور پیش*فرض در اینستاگرام امکان دانلود عکس*ها وجود ندارد و برای این موضوع به ناچار باید از ابزارهای جانبی، یا اینستاگرام*های مود شده استفاده کرد. پیش*تر به طور کامل نحوه*ی اضافه کردن گزینه*ی دانلود به منوی زیر عکس را توضیح داده*ایم. اگر گوشی شما روت نیست نیز می*توانید از نسخه*ی مود شده اینستاگرام استفاده کنید.