تگ: حتما مشاهده کرده*اید که با کلیک روی بعضی از عکس*های ارسال شده در اینستاگرام، چند نام برچسب*مانند روی آن ظاهر می*شود. این امر برای درج پروفایل افراد (مانند علی کریمی که پیش*تر ذکر شد) یا اشیای(!) موجود در عکس به کار می*رود. این عمل، یعنی ثبت اکانت یک شخص یا شی در عکس، تگ کردن افراد نامیده می*شود. برای این کار و تگ کردن افراد در عکس*های خودتان کافی است تا هنگام ارسال پست مانند تصویر بالا، در بخش پایین توضیحات، گزینه*ی Tag People را زده و با کلیک روی صورت شخص یا هر مکان دلخواه از عکس، نام فرد مورد نظر را به آن بچسبانید. به همین سادگی حساب کاربری وارد شده، روی عکس مورد نظر درج خواهد شد.منشن: علامت @ به نوعی حکم لینک*دهنده به اکانت*ها را دارد. برای مثال نام*کاربری ما در اینستاگرام myzoomit است. برای آنکه شخصی را به پیج ما هدایت کنید، تنها کافی است تا علامت @ را در ابتدای نام*کاربری قرار بدهید و به صورتmyzoomit@ آن را وارد پست یا کامنت کنید. بعد از ارسال، این عبارت تبدیل به لینکی آبی رنگ می*شود که با کلیک روی آن مستقیما به صفحه*ی زومیت منتقل خواهید شد.این موضوعات حکم اطلاع*رسانی برای صاحب اکانت را نیز خواهند داشت. به این معنا که اگر شما در یک عکس، پست یا کامنت، شخصی را منشن یا تگ کنید، آن شخص به محض آنلاین شدن پیغامی دریافت خواهد کرد و به پست یا کامنت ارسال شده توسط شما منتقل خواهد شد. این موضوع زمانی کاربرد خواهد داشت که قصد جواب دادن به کامنت فردی را داشته باشید و با این امکان، بتوانید او را از جواب ارسال شده توسط خودتان آگاه کنید. ضمن آنکه از این ویژگی می*توان برای هدایت دوستان خود به یک پست خاص که فکر می*کنید برای او جالب است نیز استفاده کنید.