با ورود به گزینه*ی چهارم منوی اصلی (پروفایل شخصی شما) و کلیک روی گزینه*ی Edit Prifile، همانند تصویر بالا (سمت چپ) اطلاعات شما از قبیل نام، نام*کاربری، ایمیل، شماره تلفن و... نمایش داده می*شوند و می*توانید به ویرایش هرکدام که مایل بودید بپردازید.
با ورود به گزینه*ی چهارم منوی اصلی (پروفایل شخصی شما) و کلیک روی گزینه*ی Edit Prifile، همانند تصویر بالا (سمت چپ) اطلاعات شما از قبیل نام، نام*کاربری، ایمیل، شماره تلفن و... نمایش داده می*شوند و می*توانید به ویرایش هرکدام که مایل بودید بپردازید.