مشخصات :
Model Name : ITELL K3300
Model Brand : i-Life
Model Device: scx35_sp7731gea_hd
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: SP7731GEA_HD
CompileDate : 9/1/2016 7:04:58 AM
Project Ver : I-life-ITELL K3300-WH20160901
Model Ext : ITELL K3300

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت