سلام
فایل های مورد نیاز :
[php/]
LG Drivers:
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت


LGFlashTool:
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت


LG Firmware:
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت

Fast alternative (for model LG-H345 ONLY):
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت

[PHP]
.....................................


Unbricking
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت
dure


Remove the battery and put it back in.

2. Hold the Volume Up button (ONLY) while connecting to USBCable

3. The Volume up button needs to be held until it reaches download mode

4. Open the F
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت
ol


5. Select Type: 3GQCT

6. PhoneMode: EMERGENCY

7. KDZ : locate your .KDZ f
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت


8. C
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید برای استفاده از امکانات کامل انجمن عضو شوید
عضویت
h


9. Click on Start

10. Click on Clear update registry

11. Country: different country

12. Language: English

13. Click okay and wait for the LGMobile Support tool to recognize the device. It takes a minute or two but the tool will recognize it. The software starts the extraction and re-boots at %100. Don't click on anything, just wait for your device to reboot, then you can remove USBcable. Your device will boot normally, and the it is no longer stuck in a boot loop. Your userdata will not be deleted.