✅چه کسانی استاتوس شما را دیده*اند؟

در بخش زیرین استاتوس واتساپ شما عددی نمایش داده می*شود که مربوط به تعداد بازدید کنندگان استاتوس است. با کشیدن انگشت خود به سمت بالا می*توانید لیست مخاطبینی را ببینید که استاتوس واتساپ شما را مشاهده کرده*اند. در نهایت باید اشاره کنیم که سایر کاربران واتساپ قادر به ضبط اسکرین شات از استاتوس شما هستند و هیچ پیغام هشدار یا اطلاع رسانی در قبال این عمل سایر کاربران برایتان ارسال نمی*شود