خطوط راهنما (Grid Lines) در دوربین گوشی آیفون

خطوط راهنما ابزارهایی بسیار کارآمد هستند که می*توانند در مواردی نظیر تراز کردن صحیح خط افق، استفاده از ترکیب*بندی کلاسیک بر اساس قانون یک*سوم و استفاده از ترکیب*بندی متقارن به عکاس کمک کنند. برای روشن و خاموش کردن نمایش خطوط راهنما در نمایاب دوربین می*توانید از گزینه*ی Grid در بخش Photos & Camera اپلیکیشن تنظیمات آیفون استفاده کنید