آموزش گرفتن عکس از صفحه در iOS
آموزش گرفتن عکس ( ScreenShot ) از صفحه در iOS ( دستگاه های های اپل )
برای گرفتن عکس از صفحه دستگاه های اپل دو راه وجود دارد :
۱- فشردن همزمان دکمه های Power و Home
۲- استفاده از Assistive Touch ( اموزش فعال کردنAssistive Touch )
یکبار Assistive Touch را لمس کرده و برای گرفتن عکس مسیر زیر را دنبال کنید :
Device –> More –> Screenshot