فقط حتما درایور رو نصب کنید و فایلها رو طبق تصویر بچینید