سلام خسته نباشید
من تازه این گوشی رو خریدم . هرچی سعی کردم که به تلوزیون متصل کنم برای دیدن فیلم نشد
بیشتر برنامه های screen mirror روهم نصب کردم . آیا این گوشی این قابلیت رو داره ؟