بنده 2 تا سوال دارم اولی اینکه وقتی تو محیط بسته مثل منزل که فیلمبرداری میکنم و صداها چرا تو ضبط شدنش خیلی زیاده و انگار صدای این وانتهایی هستا تو کوچه ها دارن چیز میفروشن همچین چیزی هست چرا ؟؟ و اینکه صدای اسپیکرشم تا اخر میشه گوشی تو دست میلرزه اینا عادیه و مشکلی ندارن ؟؟؟
2. چرا با lgup نمیشه فلش کرد و در صورتیکه جی4 را راحت فلش میکنم !!!!