من در استفاده از 2 سیمکارت همزمان مشکل دارم. یعنی هر سیمکارتی رو که اول وارد کنم فقط اون رو میشناسه و سیمکارت دوم رو شناسایی نمیکنه. من میخوام از هر 2 سیمکارت همزمان استفاده کنم اما نمیشه. چیکار باید بکنم؟