سلام من ی LGG4استایلوس دارم ولی گزینه lteرو نمی تونم فعال کنم کمکم کنین لطفا