عادات خوب و بد در ترجمه

اما درمورد عادات خوب، شاید مهم*ترینِ آنها چیزهایی باشد که ما با وارونه*سازیِ عادات بدمان بدست می*آوریم. یک عادتِ عالی برای مترجمان مطالعه*ی ادبیات حرفه*ای در زمینه*ایست که با بسامد معقولانه*ای در آن مشغول کارند. یک نمونه*ی خوب از چنین چیزی نشریه*ی ساینتیفیک آمریکن[۱] است که می*تواند به هرکسی که موضوعات مربوط به علم و فناوری را ترجمه می*کند کمک کند تا شیوه یا شیوه*های مورد استفاده در نگارش علمی را بیاموزد. کسانی که در حوزه*ی ترجمه* متن اسناد تجاری کار می*کنند قطعاً می*باید گاهنامه*های تجاری را مطالعه کنند، که البته این مطالعه نباید درحد وال*استریت جورنال[۲] باقی بماند. لازم نیست دانشمند باشیم تا مقالات علمی را ترجمه کنیم، یا مدرک کسب*وکار داشته باشیم تا اسناد تجاری را ترجمه کنیم، لیکن از درک عمومیِ موضوع تا ترجمه*ی دقیق آن نیز راهی طولانی وجود دارد.
دیگر عادتِ عالی عبارت است از اینکه نه*تنها بخاطر سود بلکه محضِ لذّت و تجربه ترجمه کنیم. شوربختانه اغلب مردم آنقدر از کار روزمرّه*شان لذت نمی*برند که حاضر شوند ساعات بیشتری از وقت خود را صرفاً بخاطر لذت یا کسب تجربه مصروفِ آن کنند. اما یک مترجم فاضل کسی*ست که گهگاه متنی را صرفاً بخاطر افزایش مهارتش، یا بدلیل تعهد شخصی به موضوع و یا بخاطر علاقه به آن ترجمه می*کند. صاحب این قلم، فی*المثل ترجمه*ی شعر را صرفاً به دلیل لذّت*بردن از چالشِ انجامِ کاری که شاید دشوارترین نوع ترجمه باشد، و واقعاً بخاطر حظّی که از خود شعر می*برد، انجام می*دهد. استخدام مترجم بااین*حال عادت خوب دیگری هم وجود دارد و آن جستجوی همیشگی در واژه*نامه*هاست. بسیاری از واژه*نامه*ها را بسختی می*توان پیدا کرد و صرفاً در اماکن محدودی در دسترسند. صاحب این قلم در تمام سفرهایش در پهنه*ی ایالات متحده و برون*مرز همواره در کتابفروشی*ها درنگ می*کند تا بدنبال واژه*نامه*ها بگردد. انسان همچنین می*تواند سفارش خریدِ واژه*نامه*ها را به کتابفروشی*ها یا ناشران بدهد، لیکن باید بداند که چه چیزی را از چه کسی بخواهد (پیوست ۲ را ببینید).
مترجمین ایران (motarjeminiran.com)
[۱] Scientific American
[۲] Wall Street Journal