جناب مدیر سایت عزیز
این لینکی که گذاشتید برای رام 6 مگنا خرابه..!!!!!
من هر چی سعی کردم و لینک رو کپی کردم نتونستم به جایی برسم
خواهشا خواهشا خواهشا لینک رو دوباره برام بفرستید ممنون