سلام به همه
من گوشی G3 دارم. داشتم طبق معمول با اون کار میکردم که متوجه شدم بلوتوث و وایفای گوشی کار نمیکنه! ربع ساعت دوباره فهمیدم که گوشی بیش از حد معمول داغ میکنه!
پس از این اتفاقات، رام رسمی...